Odzyskamy Twój podatek!

Nasze biuro rachunkowe powstało w 1994r. Prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. Posiadamy odpowiednie doświadczenie, uprawnienia i sprzęt aby prowadzić usługi rachunkowe Twojej firmy!

Pracujemy na programach firmy InsERT S.A. (m.in. Rachmistrz GT, Subiekt GT, GratyfikantGT). Posiadamy abonament na najnowsze aktualizacje, dzięki czemu możemy działać zgodnie z aktualnymi przepisami. Posiadamy bazy danych Microsoft SQL®, i ich zabezpieczenia pozwalające naszym klientom nie martwić się o tą część działalności.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług, które dotyczą m.in.:

  • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,

  • sporządzanie biznesplanów,

  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

  • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,

  • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,

  • sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych,

  • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych rozliczeń podatkowych,

  • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,

  • reprezentowanie przed urzędami skarbowymi,

  • spraw kadrowo - płacowych (umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło) Kompleksową obsługę zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS, co obejmuje:

   - zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,

   - rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,

   - nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy bez naruszania prawa pracy,

   - naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,

   - rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,

   - prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS,

  • doradztwo podatkowe i prawne w zakresie naszych uprawnień i kompetencji,

 

 • kontakty z urzędami państwowymi,