Odzyskamy Twój podatek!

     Podatkowa księga przychodów i rozchodów nie daje możliwości prowadzenia rozrachunków dokumentów księgowych w zakresie rozliczeń finansowych. Nowe przepisy zamiast zredukować obciążenia przedsiębiorców nakładają nowe, bardzo pracochłonne obowiązki. Oczywiście, obowiązki te zostają nałożone na tych przedsiębiorców, którzy nie regulują płatności w terminie. Wiemy jednak, że brak zapłaty za faktury najczęściej nie jest winą przedsiębiorcy, lecz wynika z najróżniejszych innych przyczyn.

     Błędy mogą okazać się jednak bardzo kosztowne i dolegliwe z uwagi na sankcje. Zaniżenie zobowiązania podatkowego wiązać się będzie z koniecznością zapłaty odsetek od zobowiązań podatkowych, ewentualnie mogą grozić inne sankcje przewidziane w kodeksie karnym skarbowym.

   Dla celów dowodowych, z tzw. ostrożności procesowej, zalecam jednak dopinać do faktur wszelkie pokwitowania zapłaty np. KP lub potwierdzenia przelewu bankowego.

     Szczegółowe informacje dotyczące zmian dostępne są w siedzibie firmy.