Odzyskamy Twój podatek!

Opłata za obsługę księgową ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta i zależy od:

  • formy opodatkowania (księga przychodów i rozchodów, czy ryczałt)

  • konieczności lub nie, rozliczania podatku VAT

  • miesięcznej ilości dokumentów księgowych podlegających księgowaniu (m.in. faktur/rachunków sprzedaży, faktur/dowodów zakupu)

  • ilości pracowników zatrudnianych w firmie

 

Na podstawie wyżej wymienionych informacji ustalana jest indywidualnie opłata, która jest jedyną miesięczną opłatą, to znaczy, że nie pobieramy dodatkowych opłat za sporządzanie różnego rodzaju deklaracji, raportów, bilansów itp.

Jeżeli interesuje Państwa nasza oferta i chcieli by Państwo korzystać z naszych usług, lub dowiedzieć się czegoś więcej prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub w siedzibie biura.